duminică, 9 februarie 2014


COMUNICAT
privind poziția Filialei 1 Târgoviște a SCMD,
față de acțiunea promovată în justiție de către ANCMRR ”ALEXANDRU IOAN CUZA” București


         Biroul Operativ al Filialei 1 Târgoviște a SCMD a luat act de acțiunea promovată în justiție de către ANCMRR (Cererea nr. 574 din 05.12.2013 înregistrată la Judecătoria sectorului 1 București) prin care s-a solicitat desființarea sentinței civile de recunoaștere a personalității juridice a SCMD.
Plecând de la această „inițiativă” a conducerii centrale a ANCMRR, de la două dintre obligațiile/îndatoririle ce revin membrilor SCMD (1. „să fie loiali Sindicatului şi să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni” și 2. „să nu întreprindă acțiuni contrare intereselor și imaginii Sindicatului”) precum și de la dreptul la liberă asociere al cetățenilor  prevăzut de art. 40 din Constituția României, (drept de care au beneficiat majoritatea membrilor SCMD - Filiala Târgoviște care sunt și membrii ai ANCMRR Dâmbovița), Biroul Operativ a  a apreciat ca necesară și oportună convocarea Adunării Generale a Filialei Târgoviște - în data de 06.02.2014 - pentru exprimarea unui punct de vedere referitoare la demersul conducerii centrale a ANCMRR.
În urma dezbaterilor desfăsurate cu această ocazie Adunarea Generală a hotărât ca B.O. să sintetizeze concluziile rezultate și să le facă cunoscute prin intermediul prezentului
   
COMUNICAT:

1.     Acțiunea conducerii centrale a ANCMRR de cerere a anulării sentinței civile de recunoaștere a personalității juridice a SCMD este un demers individual, întreprins fără existența vreunui mandat din partea Filialei locale. Membrii conducerii filialei Dâmbovița ai ANCMRR prezenți la adunarea generală  în calitate de membrii de sindicat și-au arătat surprinderea și indignarea față de această inițiativă a conducerii centrale și au confirmat faptul că la nivelul Filialei  ANCMRR nu s-a desfășurat nici o acțiune de mandatare a conducerii centrale pentru acțiunea întreprinsă;

2.      Inițiativa ANCMRR a produs surprindere și un grad de indignare crescut și în rândul membrilor SCMD  proviniți din M.A.I. Apartenența acestora la SCMD este datorată faptului  că SCMD a fost și constituie în continuare forma asociativă care are competența, mijloacele și determinarea necesare în rezolvarea problemelor cu care rezerviștii proveniți din această structură se confruntă. Dacă pot manifesta îndiferență față de modalitățile de acțiune ale ANCMRR pentru apărarea drepturilor celor pe care declară că îi reprezintă, dacă pot manifesta toleranță față de derapajele politice ale acestei asociații, nu pot manifesta îngăduință atunci când se încearcă desființarea structurii la care au aderat în scopul recâștigării sau apărării drepturilor lor legitime.

3.      Demersul „fratricid” al ANCMRR este, probabil determinat de mai multe cauze, dintre care putem aminti ca foarte probabile:
a)      Intervenția unui anumit segment al clasei politice, față de care domnul președinte al ANCMRR are anumite obligaţii acumulate pe parcursul „carierei” sale de președinte al acestei structuri  şi probabil anumite speranţe, promisiuni, pentru viitor.
b)      prestigiul şi notorietatea de care se bucură SCMD, intenția acestuia de coagulare şi activare a societăţii civile în jurul său,  numeroasele acţiuni din justiţie pentru recâștigarea unor drepturi pierdute în guvernarea anterioară, lansarea în spaţiul public a intenţiei de a selecta şi susţine prin Consiliul Național al Societății Civile  candidaţi proprii pentru europarlamentare, alţii decât cei preferaţi de unele partide politice ş.a., toate aceste acțiuni pot fi considerate „iritante” pentru unii factori politici care au fost nevoiți să apeleze la niște „cozi de topor”  pentru dezbinarea rezerviștilor militari și implicit, pentru diminuarea unității de acțiune a acestora.  
c)      demascarea fără echivoc a efectelor nefaste asupra prestigiului, onoarei și demnității militare cauzate de propunerile de avansare în grad făcute de conducerea ANCMRR pentru unii rezerviști (sau nu !) pe baza unor criterii cu totul străine de cele prevăzute în legislația în vigoare;
d)     Teama unor rezerviști „beneficiari” ai principiului (inexistent !) al contributivității că revenirea la sistemul de pensii militare - susținut fără rezerve de SCMD - le va afecta actualul nivel al pensiei și se va produce și reașezarea acestora corespunzător importanței și răspunderii funcțiilor îndeplinite în activitate și nu timpului petrecut/stat în armată. Etc.  
             
4.     Ambele forme asociative ale cadrelor militare în rezervă – SCMD și ANCMRR – au scopuri comune și mijloace de acțiune complementare în efortul de a susține interesele legitime ale celor pe care îi reprezită;

5.     Filiala Târgoviște a SCMD consideră că Adunărea Generală a Filialei Județene a ANCMRR este cea care are dreptul (dar în același timp și obligația morală !) de a stabili și a face publică poziția sa față de demersul conducerii centrale referitor la înițiativa de solicitare a  anulării sentinței civile de recunoaștere a personalității juridice a SCMD.

6.     Într-un an electoral în care calea dialogului necesar pentru reglementarea „statutului rezervistului” și a „legii pensiilor militare”  de către factorul politic pare a fi tot mai dificil de realizat, în care „dreptatea pană la capăt” pare să fi rămas doar un slogan electoral fără acoperire, Filiala Târgoviște a SCMD își exprimă speranța că unitatea cadrelor militare în rezervă se va întări și că se va putea acționa unitar, în scopul realizării cât mai rapide a obiectivelor propuse.    Biroul Operativ al Filialei Târgoviște a SCMD