sâmbătă, 29 aprilie 2017

Ȋntrebări la care încercăm să găsim / primim răspuns cȃt mai repede

generate de lectura unor prevederi ale Legii 24 din 2000 (R2) privind normele de tehnică legislativă, lectură ocazionată de propunerea de adoptare a art. 40 în cuprinsul proiectului privind legea unică a salarizării


  Art. 6. ....
   (2) Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, precum şi de la insuficienţele legislaţiei în vigoare.

Întrebare: La introducerea art. 40 s-au avut în vedere unele “deziderate sociale prezente şi de perspectivă ?
Întrebare: Dacă “da”, care ar fi aceste .... deziderate sociale ?
Întrebare: Legea (organică !) 223 din 2015 şi toate actele „conexe” generate de aceasta au fost considerate „insuficiente” ?

   „Art. 7. - .....
   (3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atat evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborarii proiectului de act normativ, cȃt şi evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

Întrebare: Modificarea prevederilor art. 60 al Legii 223 din ’15 face parte din “politicile publice” ale Executivului actual referitoare la pensiile militare de stat ?

Ȋntrebare: Acceptarea art. 40 de modificare a Legii 223 introdus de guvernul Cioloş face parte din “politicile publice” ale Executivului actual referitoare la pensiile militare de stat ?

   „Art. 7. - .....

  (31) Propunerile legislative, proiectele de legi si celelalte proiecte de acte normative vor fi insotite, în mod obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Întrebare: S-a făcut aceasta evaluare preliminară ?

Ȋntrebare: Cine a facut evaluarea preliminară şi care au fost concluziile asupra impactului noilor reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale .... pensionarilor militari ?.


   „Art. 9. - (1) Ȋn cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor interesate în aplicarea acestora, în funcţie de obiectul reglementării.”

Întrebare: M.Ap.N. face parte din rȃndul “autorităţilor interesate” în apariţia Legii unice a salarizării ?

Ȋntrebare: Dacă M.ApN. este „autoritate interesată”,  a exprimat vreun punct de vedere referitor la art. 40 (amȃnarea actualizării) ? Care este acest punct de vedere ?


   „Art. 9. .....
   (2) După elaborarea lor si incheierea procedurii de avizare prevazute la alin. (1), proiectele de legi, .....  se supun în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ.

 Ȋntrebare: S-a pronunţat Consiliul Legislativ ? Ce punct de vedere a exprimat acesta referitor la acest art. 40 care modifică art. 60 din Legea 223 ?

   „Art. 14. - (1) Reglementarile de acelaşi nivel şi avand acelaşi obiect se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ”.

 Ȋntrebare: De ce s-a simţit nevoia excepţiei de la regulă, astfel că aspecte referitoare la pensiile militare de stat prevăzute în legea 223 să fie cuprinse şi în acest nou proiect de lege ?


   „Art. 14. .....
   (2) Un act normativ poate cuprinde reglementări şi din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act.

Ȋntrebare: Introducerea art. 40 în proiectul de lege a salarizării unitare a fost „indispensabilă realizării scopului urmărit de neactualizare a pensiilor militare de stat ?


   „Art. 20. - (1) Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie precedată ..... de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislatiei din acel domeniu, precum şi a reglementarilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene.
   ........
   (3) Rezultatele studiilor de cercetare si referirile la sursele de informatii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.

Ȋntrebare: Care instituţie a statului  a făcut „documentarea şi analiza ştiinţifică” a impactului art. 40 ?

Ȋntrebare: Cine trebuia să informeze actualul legislativ despre „istoricul (recent) al legislaţiei” în domeniul pensiilor militare de stat ?

Ȋntrebare: Care sunt „reglementările similare din legislaţia străinăcare au fost introduse în motivarea introducerii art. 40 în acest proiect de act legislativ ?


„Art. 22. - (1) Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale U.E. , asigurȃnd compatibilitatea cu acestea.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte dispoziţiile cuprinse în tratatele internaţionale la care Romȃnia este parte, precum şi în ceea ce priveşte jurisprudenţa C.E.D.O.
   (3) Cand este cazul, se vor face propuneri de modificare si completare a actelor normative interne ale caror dispozitii nu sunt concordante cu cele ale actelor internationale la care Romania este parte sau nu asigura compatibilitatea cu dreptul comunitar ori se afla in contradictie cu jurisprudenta C.E.D.O.”

Ȋntrebare: Cu care reglementări în materie ale U.E. este compatibilă măsura neactualizării pensiilor militare impusă de art. 40 al proiectului de lege ?

Ȋntrebare: Propunerea de amȃnare a actualizării pensiilor militarilor romȃni este cuprinsă în documentele de aderare a Romȃniei la N.A.T.O. ?

Ȋntrebare: Ȋn cazul adoptării acestui articol se va elimina vreo contradicţie existentă între legea 223 şi jurisprudenţa C.E.D.O.  ?


   Art. 23. - (1) Pentru alegerea unor solutii judicioase si durabile se pot elabora mai multe variante posibile, evaluandu-se efectele previzibile ale solutiilor preconizate.
   (2) Solutiile legislative avute in vedere trebuie sa prezinte supleţe pentru a realiza îmbinarea caracterului de stabilitate a reglementării cu cerintele de perspectivă ale dezvoltării sociale.

Ȋntrebare: Modificările făcute de art. 40 ale OUG 57 din noiembrie 2015 Legii 223 apărute în iulie 2015 asigură caracterul de stabilitate al reglementarii iniţiale ?

Ȋntrebare: Modificarea art. 60 al Legii 223 din iulie 2015 intrat(ă) în vigoare la 01.01.2016 de art. 40 propus în aprilie 2017, asigură caracterul de stabilitate al reglementării iniţiale ?

Ȋntrebare: Modificările succesive ale Legii 223 (M.Of. 556 din 27.07.2015)  prin art. 40 al OUG 57 ( M.Of. din 11.12.2015 ) şi prin art. 40 din proiectul Legii unice a salarizării asigură îmbinarea caracterului de stabilitate” cu „cerinţele de perspectivă ale dezvoltării sociale


Ȋntrebare: Diminuarea şi neactualizarea cuantumului pensiilor militare la termenul prevăzut de lege fac parte din .... „perspectiva de dezvoltare socială” avută în vedere de actualul Guvern pentru  pensionarii militari ?